September 23, 2010

Ås avis September 2010

Gøy med reklame

Gøy med reklame

Hanne fra lokalavisen kom på besøk og tok bilder av mitt loppemarked case.  Jeg ville vise hva man kan gjøre med slitne loppe funn, og inspirere til gjenbruk -Do it yourself, eller send de til meg!

Last updated by at .